Adam

Terapeut Adam

Setkání mezi lidmi

Rád se setkávám s lidmi. Rád si s nimi povídám. Každý takový moment vnímám jako něco hodně výjimečného. Rozhovor totiž vidím nejen jako možnost na sebe mluvit, ale také prostor se (nejen navzájem) poslouchat.

Budu rád, když bude náš společný rozhovor právě takovým místem. Místem, kde se budete moci dozvědět něco opravdu zajímavého, přijít k něčemu, čeho by si člověk možná jinak nevšiml. V takovém rozhovoru se může podařit věci na chvíli vidět jinak. Dovolit si na chvíli nedívat se na ně obvyklým způsobem a vytvořit si tak možná svůj příběh novým způsobem.

Psychoterapie/Psychologie

Psychoterapeutický rozhovor vnímám jako příležitost ke společnému hledání možností, jak jednotlivé životní příběhy znovuutvářet tak, aby danému člověku přinášely uspokojení. Je však vždy jen na samotném člověku, které věci bude chtít změnit a které si chce naopak zachovat.

Naše setkání tak pro vás může být prostor se prostě jen na chvíli zastavit, sednout si a „udělat si ve věcech pořádek“.

Nejsem léčitel, šarlatán ani šaman. Nechci vám tedy ani říkat, co máte dělat- vycházím z přesvědčení, že pokud je někdo expertem na váš život, jste to právě vyChci vám ale pozorně naslouchat a snažit se o to, aby se z nás v rámci společného setkávání stali partneři, kteří si mohou vzájemně důvěřovat a budeme moci hledat způsoby, jak této vaší expertnosti co nejvíce využít! .

 

Nabídka služeb

V rámci své práce pro sdružení Terapie Spolu klientům nabízím nejen individuální, ale také párové konzultace, či rodinná sezení. Je také možné se domluvit na konverzaci přes Skype. Konzultace je u mne možné vést nejen v českém, ale také ve francouzském jazyce a v angličtině. Je to bez příplatku. Les consultations psychotherapeutiques peuvent être menées en francais – sans aucune surtaxe. Psychotherapeutic consultations in English available – no additional charges. Něco o mých profesních zkušenostech naleznete zde.

 

Kontakt

tel:(+420) 723 400 929 , mail: adam@terapiespolu.cz

Pokud by Vás cokoli zajímalo, nebo si se mnou chcete rovnou domluvit setkání, budu rád, když mě kontaktujete.
 

FreexIT si vyhráli