Ceník

Co nabízíme Cena
Individuální konzultace   700-1000 Kč
Individuální konzultace s reflektujícím týmem   700-1000 Kč
Párová a rodinná konzultace   1500 Kč
Párová a rodinná konzultace s reflektujícím týmem nyní nenabízíme
Párová a rodinná konzultace se dvěma terapeuty nyní nenabízíme
Cenově zvýhodněná individuální/párová konzultace **

** Každý z terapeutů Terapie Spolu nabízí omezenému počtu klientů možnost cenově zvýhodněné konzultace. Cena se domlouvá vždy individuálně už s konkrétním terapeutem (týká se především studentů, OZP, rodičů na rodičovské dovolené, lidí v obtížné životní situaci).

Individuální terapeutické konzultace trvají zpravidla 50 - 60 minut. Párové a rodinné konzultace 80 - 90 minut.

Konzultace se obvykle konají jedenkrát týdně, ale je samozřejmé, že se lze potkávat také častěji či méně často – vždy podle dohody.

Ceny se mohou u jednotlivých psychoterapeutů lišit a cena je vždy dohodnuta předem.

Konzultace se platí v hotovosti po sezení.

FreexIT si vyhráli