Individuální terapie

Setkávání v rámci individuální psychoterapie je možností, jak se společně zabývat tématy, se kterými si člověk často sám neví rady, jsou pro něj obtížná, nebo jsou natolik intimní, že se jim jinde nechce nebo nemůže věnovat. Je určeno také lidem, kteří by se ve své situaci rádi zorientovali, zmapovali své zdroje, či se ve svém životě dále rozvíjeli.

 

Do individuální konzultace si můžete jednorázově nebo opakovaně přizvat člověka nebo i více lidí, kteří jsou pro Vás důležití a jejichž přítomnost by Vám mohla pomoci. Může jít o například o rodinného příslušníka, kamaráda, či kolegu nebo kolegyni z práce.


Témata se mohou během konzultace měnit.

 

V rámci konzultací můžete také zdarma využít reflektujících týmů, jejichž cílem je zapojení více perspektiv.

FreexIT si vyhráli