Náš přístup

Na této stránce se dozvíte něco o tom, jak pracujeme. Naleznete zde ryze praktické informace i něco o našem přístupu z hlediska profesní etiky. Dozvíte se také o tom, jak přistupujeme ke klientům a možná i odpověď na otázku, jestli může být spolupráce s námi vhodná i pro Vás.

 

Praktické informace

S klienty nejčastěji pracujeme samostatně. To znamená, že si vyberete jednoho z nás (Petra, Hanku, Martinu nebo Adama) a s ním navážete spolupráci. Možné je také nechat to na nás nebo dát jen nějakou obecnou preferenci (například, že preferujete ženu/muže) a oslovit nás skrze info@terapiespolu.cz. Naše pracovní doba je poměrně flexibilní, sezení je možno domlouvat od 8:00 do 20:00, případně dle domluvy (Martina si ráda i přivstane :) ). Společný termín se obvykle daří najít do týdne.  

Důležitou informací je také to, že nepracujeme tzv. „na pojišťovnu“. Za sezení se platí v hotovosti, peníze Vám zdravotní pojišťovna neproplácí. Nejsme tedy ani povinni vést o Vás záznamy ve smyslu zdravotnické dokumentace, ve kterých bychom Vám přiřazovali různé diagnózy, jež by byly spojené s Vaším jménem.

 

Profesionální přístup

V naší práci jsme vázáni etickým kodexem Evropské asociace pro psychoterapii, jehož nedílnou součástí je i závazek zachování důvěrnosti – veškeré informace o Vás můžeme sdělit další osobě pouze s Vaším souhlasem.  

K naší praxi také patří soustavné vzdělávání se a pravidelná supervizní a intervizní setkání. Snažíme se být v kontaktu s nejnovějšími trendy v psychoterapii a neustále náš způsob práce probírat i s ostatními kolegy, abychom mohli nabízet co nejlepší služby. Účastníme se také tzv. reflektujících týmů, při kterých máme s kolegy možnost navzájem si pomoci a reflektovat naši práci.

 

Přístup ke klientům

V naší praxi využíváme zejména myšlenky systemické psychoterapie. Nepoužíváme a do značné míry ani nepotřebujeme diagnózy. Každý klient je pro nás jedinečnou lidskou bytostí, která má své specifické potřeby, starosti a přání. Nesnažíme se klienty vměstnat do předem připravených škatulek, ale najít spolu s nimi takový způsob práce a řešení, který bude vyhovovat právě jim. Podporujeme odhodlání pro změnu. Zakládáme si na pečlivém naslouchání, nehodnocení a snaze o vytvoření příjemné atmosféry, ve které se nám spolu může dobře a užitečně pracovat. Klienty chápeme jako rovnocenné partnery ve spolupráci, kteří se aktivně podílejí na celém procesu, nikoliv jako pasivní příjemce našich intervencí. Konkrétní podoba a průběh sezení se tedy odvíjejí od individuálních potřeb a přání každého klienta – budeme se snažit s Vámi navázat takovou spolupráci, která bude vyhovovat právě Vám.


Terapeut je v systemické terapii spíše průvodcem klienta, který vylaďuje svoje působení na klienta podle jeho situace a jeho aktuálních možností. Nepřichází s nabídkami hotových řešení, naopak dává prostor tomu, aby v rozhovoru klient sám mohl postupně pro sebe najít takové řešení, které bude dobré právě pro něho (takového, jaký je) a pro jeho situaci.”

                                        Vratislav Strnad

 

Jsou konzultace s terapeutem pro mě?

Možná Vás také napadá, jestli je způsob, jakým pracujeme, vhodný i pro Vás. Tu a tam se setkáváme s otázkami: „Co myslíte, dá se se mnou něco dělat?“ nebo „Jsem vhodný klient?“ Domníváme se, že bychom jen velmi těžko hledali kritéria, podle kterých bychom mohli někoho (nebo nějaké téma) dopředu určit jako nevhodného (nevhodné) pro terapii. Mluvit spíše můžeme o užitečně formulovaném cíli, nicméně ten je vždy výsledkem naší spolupráce. Je věcí profesní etiky, abychom spolu s Vámi dbali o to, že jsou naše setkávání užitečná a někam směřují. 

Systemický způsob spolupráce spočívá zejména v tom, že se vždy snažíme, abychom rozvíjeli Vaše zdroje a kompetence nalézat řešení, ať už se týkají jakéhokoliv tématu. Znamená to, že nenabízíme instantní řešení a rady. Klíčové jsou právě Vaše potřeba a touha něco ve svém životě změnit, zlepšit nebo se posunout někam dále – potřeba mít se třeba jen o malý kousek lépe. To je asi jediným kritériem, které byste měli zvažovat, pokud se rozhodujete pro spolupráci s námi.

FreexIT si vyhráli