Párová a rodinná terapie

Naše společné setkávání je prostorem, kde mohou všechny tyto hlasy zaznít. Náš zájem nás vede k tomu se jimi podrobně zabývat. Nemyslíme si, že existují dobré či špatné hlasy a nechceme tak v žádném případě někoho v terapii hodnotit.

 

Snažíme se spolu s Vámi nacházet cesty, které budou co nejschůdnější pro všechny, jichž se dané téma týká.

 

Párová psychoterapie může být prostorem pro řešení těžkých témat, sexuálních a intimních záležitostí, nepříjemných neshod. Může však také být prostorem pro hledání něčeho nového, dosud ve vztahu neobjeveného, nebo prostorem pro zdokonalování toho, co už umíte a jste na to hrdí.

 

Rodinná psychoterapie může mimo výše zmíněných témat otevírat i mnoho možností týkajících se vztahu mezi rodiči a dětmi, vypořádávání se s nelehkými situacemi. Naše setkávání však také můžou být prostorem pro utváření či čerpání podpory, případně místem, kde se členové rodiny dozvídají věci, o kterých dosud nevěděli, a zajímaly by je.

 

V rámci konzultací můžete také zdarma využít reflektujících týmů, jejichž cílem je zapojení více perspektiv.

FreexIT si vyhráli