Reflektující tým

Reflektující tým

Reflektující týmy

Každý klient může využít tzv. reflektující týmy. Jedná se o způsob práce, kdy se klientovi věnuje více terapeutů zároveň. Cena konzultace zůstává stejná jako při individuálním sezení.

Jak probíhá konzultace s reflektujícím týmem?

Terapeut se věnuje klientovi jako při běžné konzultaci. Konzultaci ještě naslouchá skupinka kolegů (dva až čtyři), kteří sedí spolu a dívají se na sebe. Skupinka terapeutů tvoří reflektující tým, který pouze naslouchá, bez výzvy nezasahuje do procesu terapie ani nekontaktuje klienta. Časem, po dohodě s klientem, vyzve terapeut reflektující tým (dá reflektujícímu týmu prostor), aby řekl svoje myšlenky, které běžely jeho členům hlavou – aby řekli, o čem přemýšleli, když naslouchali konzultaci. Do těchto reflexí klient nezasahuje. Poslouchá, k dispozici má tužku a papír a může si myšlenky, které ho zaujmou, zapsat. Pokud se mu některé myšlenky nezamlouvají, nemusí jim věnovat pozornost. Po skončení reflektujícího týmu pokračuje terapie dál.

Myšlenka reflektujícího týmu tkví v tom, že více lidí může o stejné věci přemýšlet jinak a otevřít tak nečekané možnosti a významy. Možnosti a významy, které mohou, ale nemusí být vyslyšeny. Je to jako poslouchat, co si druzí lidé myslí o tom, o čem mluvíte a dozvídat se, jak to vnímají a jak to na ně působí.

FreexIT si vyhráli